Over het onderzoek
De afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam voert in opdracht van Kunst van Lezen een effectenonderzoek uit naar de VoorleesExpress. VoorleesExpress beoogt voorleesgedrag en -attitudes van ouders van kinderen met (het risico op) een taalachterstand te bevorderen en taalaanbod/leescultuur in de gezinnen van deze kinderen te stimuleren. VoorleesExpress maakt gebruik van vrijwilligers die in gezinnen stimulerend voorleesgedrag modelleren. In deze studie kijken we naar de effecten bij kinderen in groep 1 t/m 4 en hun ouders. Bij kinderen wordt gekeken naar hun taalvaardigheid en (voor)leesplezier, hun betrokkenheid bij voorleesactiviteiten en hun eigen leesgedrag tot 20 weken na het programma. Bij ouders wordt gekeken naar hun (voor)leesplezier, het vertrouwen dat ouders hebben in hun ondersteuningsrol, hun betrokkenheid bij de VoorleesExpress en de taalomgeving thuis. Het project bestaat uit een kwantitatieve studie waarin we bij een groot aantal gezinnen een vragenlijst afnemen en bij kinderen verschillende toetsen afnemen op school en een kwalitatieve studie waarin we bij een beperkte selectie van 30 gezinnen interviews afnemen bij vader en moeder en observaties uitvoeren van de ouder-kindinteractie tijdens het voorlezen. Voor de afnamen van vragenlijsten en tests bij kinderen en de observaties van ouder-kindactiviteiten, gepland in de periode september-oktober 2017 en januari-februari 2018, zijn we op zoek naar enthousiaste studentassistenten.

Jouw taken:

  • Afname van verschillende toetsen (woordenschattoets, verteltoets) en vragenlijsten (herkenning van boektitels, motivatie voor boeken) bij kinderen in groep 1 t/m 4 in de regio Deventer en Hengelo. Hiervoor krijg je een training, die, in onderling overleg, plaatsvindt in de zomermaanden.
  • Afname van interviews en uitvoeren van observaties van ouder-kindactiviteiten. Ook hiervoor ontvang je een training.
  • Als je de Turkse, Marokkaans-Arabische, Tarifit/Tamazight of Poolse taal vloeiend beheerst kun je incidenteel ook gevraagd worden om mee te gaan met een vrijwilliger en als tolk te helpen bij vragenlijstafnamen bij ouders thuis.

Jouw profiel:

  • Je bent student Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, Psychologie of een vergelijkbare studie (bij voorkeur op bachelor 3- of masterniveau).
  • Je hebt affiniteit met onderzoek naar jonge kinderen en gezinnen.
  • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
  • Je bent proactief en professioneel in het contact met diverse groepen ouders.
  • Je bent nauwkeurig en flexibel.
  • Je bent wekelijks ten minste twee dagen beschikbaar in de periode september-oktober 2017 en januari-februari 2018, eventueel in de avonduren of weekenden (in het geval van het bezoeken van gezinnen als tolk).
  • Je hebt enige ervaring met testafnamen bij kinderen.

Verder is vloeiende beheersing van een taal zoals Turks, Marokkaans-Arabisch, Tarifit/Tamazight, Pools een pre, omdat een deel van het onderzoek zich zal richten op tweetalige gezinnen.

Studentassistenten worden per uur betaald.

Interesse?
Stuur dan uiterlijk 14 juni je CV en motivatie naar Aike Broens (broens@fsw.eur.nl). Sollicitatiegesprekken vinden op 20 en 27 juni plaats. Vanwege de lange reistijd zullen deze gesprekken via skype plaatsvinden.

https://i1.wp.com/www.komma-ut.nl/wp-content/uploads/2017/06/uTwente.png?fit=960%2C480&ssl=1https://i1.wp.com/www.komma-ut.nl/wp-content/uploads/2017/06/uTwente.png?resize=150%2C150&ssl=1Serena KuiperVacaturesonderwijskundig,Studentassistenten,toetsenOver het onderzoek De afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam voert in opdracht van Kunst van Lezen een effectenonderzoek uit naar de VoorleesExpress. VoorleesExpress beoogt voorleesgedrag en -attitudes van ouders van kinderen met (het risico op) een taalachterstand te bevorderen en taalaanbod/leescultuur in de gezinnen van...Vereniging voor Onderwijskundigen Universiteit Twente