Technische Natuurwetenschappen

De faculteit Technische Natuurwetenschappen richt zich op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarbij staat het ontwikkelen van fundamentele kennis voor nieuwe technologische ontwikkelingen die breed in de maatschappij toegepast kunnen worden voorop. De wetenschappelijke staf heeft een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs. Met circa 177 vaste wetenschappelijke medewerkers, circa 400 promovendi en postdocs en zo’n 250 medewerkers in de ondersteuning verricht TNW vanuit zeven wetenschappelijke afdelingen onderzoek op de gebieden Life Sciences and Health, Nanosciences, Chemical Engineering, Radiation Sciences en Applied Physics. Zij verzorgt het onderwijs voor circa 3000 studenten in 4 bacheloropleidingen, 5 masteropleidingen en 3 ontwerpersopleidingen, vanuit de visie dat onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

TNW streeft ook in haar onderwijs naar excellentie. De Bachelor opleidingen Life Science & Technology, Molecular Science & Technology, Technische Natuurkunde en Nanobiologie en de Master opleidingen Life Science & Technology, Chemical Engineering, Applied Sciences, Nanobiologie en Science Education and Communication worden door TNW verzorgd.

De afdeling Education and Student Affairs (ESA) is verantwoordelijk voor de organisatie en ondersteuning van het onderwijs in de diverse opleidingen van TNW. ESA verzorgt de coördinatie van de opleidingen en de begeleiding van studenten. Ook taken op het gebied van kwaliteitszorg, regelgeving en managementinformatie worden door ESA uitgevoerd. De eindprojectenadministratie, het stagebureau, het facultaire international office en het onderwijssecretariaat maken ook deel uit van ESA. De medewerkers van ESA vormen een hecht en collegiaal team met als gemeenschappelijke drijfveer het optimaliseren van het onderwijs. Ook zijn er intensieve contacten met de Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam in het kader van een aantal gezamenlijke opleidingen.

Functie omschrijving

Als Adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg bewaak je de kwaliteitszorgcyclus. Je bent gericht op het uitvoeren en verbeteren van onderwijskwaliteitsprocessen. Je vertaalt strategische doelen naar concrete acties en projecten. Je werkt binnen de faculteit op het gebied van kwaliteitszorg, regelgeving en managementinformatie. In jouw rol van sparringpartner en rechterhand van het hoofd ESA onderhoud je contacten met de opleidingsdirecteuren en –coördinatoren zowel binnen de faculteit als in de samenwerkingsverbanden. Actieve deelname in de universiteitsbrede werkgroep Kwaliteitszorg behoort eveneens tot het takenpakket.

Je werkzaamheden zijn onder meer de begeleiding van accreditatie aanvragen en onderwijsvisitaties; formuleren van adviezen aan verschillende gremia; en de coördinatie van de onderwijsevaluaties. Op het gebied van regelgeving ben je verantwoordelijk voor de advisering hierover, voor het actualiseren van diverse reglementen in overleg met opleidingsdirecteuren en examencommissies en voor participatie in de TU-werkgroep Regelgeving namens de faculteit.

Je zorgt voor het (doen) genereren van managementrapportages en jaarrapportages onderwijs. Je adviseert docenten, examencommissies en anderen over het verbeteren van onderwijsprocessen. Veel van je werkzaamheden voer je uit in samenwerking met collega’s van ESA, collega’s van andere afdelingen van TNW en met collega’s van de centrale organisatie. Je werkt nauw samen met het hoofd van de afdeling ESA en rapporteert aan haar.

Functie eisen

Je hebt een academische opleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld Onderwijskunde) en minimaal 3 jaar ervaring met het werken in een (HBO of universitaire) onderwijsomgeving in een soortgelijke functie. Je bent initiatiefrijk en werkt planmatig en georganiseerd. Je competenties zijn: goed analytisch en conceptueel vermogen, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, accuratesse en resultaatgerichtheid. Je hebt zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De functie heeft een omvang van 38 uur per week (1,0 FTE). Het gaat om een aanstelling voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op verlenging. Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring gebaseerd op schaal 11 (max. € 4.757 bruto p/m). TU Delft biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting bij zorgverzekeraars en op een sportabonnement. Je kunt afspraken maken over flexibele werktijden; het is het mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen; en je ontvangt een maandelijkse werkkostenbijdrage. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sabina Beijne, Hoofd ESA, e-mail: s.beijne@tudelft.nl, tel: 015 – 27 82814. Voor vragen over de selectieprocedure kun je terecht bij Helen Emmerink, secretaresse, e-mail: w.h.emmerink@tudelft.nl, tel: 015 27 89076. Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae richten aan Mw. S. Beijne en voor 9 oktober 2017 mailen naar w.h.emmerink@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer TNWESA17-046.

https://i2.wp.com/www.komma-ut.nl/wp-content/uploads/2017/10/TU-DELFT-.png?fit=286%2C176&ssl=1https://i2.wp.com/www.komma-ut.nl/wp-content/uploads/2017/10/TU-DELFT-.png?resize=150%2C150&ssl=1Serena KuiperVacatureskwaliteitszorg,onderwijskunde,technologie,wetenschappelijke onderwijsTechnische Natuurwetenschappen De faculteit Technische Natuurwetenschappen richt zich op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarbij staat het ontwikkelen van fundamentele kennis voor nieuwe technologische ontwikkelingen die breed in de maatschappij toegepast kunnen worden voorop. De wetenschappelijke staf heeft een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs. Met...Vereniging voor Onderwijskundigen Universiteit Twente