Technische Bedrijfskunde (TBK) is één van de 8 opleidingen binnen de Academie voor Engineering & ICT van AVANS hogeschool. De opleiding is gevestigd in Tilburg, waar een team van 19 docenten 500 studenten opleidt en elk jaar 125 nieuwe eerstejaars studenten ontvangt.

Om de opleiding blijvend te ontwikkelen en te verbeteren ligt er een uitdagende stage- of afstudeeropdracht voor een student onderwijskunde.

Aanleiding

Het docententeam van de opleiding TBK heeft na een recente curriculum modernisering flink geïnvesteerd in een training “Brein en Leren”. Tijdens deze training is meer inzicht verkregen in de werking en ontwikkeling van het (studenten)brein en de gevolgen hiervan op hun leren. Vanuit een neuro-psychologische en onderwijskundige theoretische achtergrond zijn we bijgeschoold over de rijping van het brein, neuroplasticiteit, de werking van het geheugen, theorieën over mindset, feedback, motivatie en samenwerking. Daarnaast hebben we praktische handvatten gekregen om studenten uit te dagen, om voort te bouwen op bestaande kennis, het effect van herhaling, focusering, ontwikkelgerichte feedback en manieren om samen te leren – de zg. “6 bouwstenen van Leren”.

Doelstelling

Hoewel docenten deze nieuwe inzichten wel degelijk omzetten in meerdere verbeteringen om het leerrendement te verhogen, is de beleving dat er nog een hoop verbeterpotentieel ontsloten kan worden. Om onze positie als TOP-opleiding te behouden, moeten we blijven verbeteren. Als het gaat om Brein en Leren, heeft de opleiding de doelstelling uitgesproken dat het TBK-opleidingsprogramma alle principes van Brein & Leren, zoals hierboven kort beschreven, heeft geïntegreerd.

Probleemstelling

Op dit moment ontbreekt er echter een totaaloverzicht van waar in het curriculum welke verbetermogelijkheden zijn (lees: waar “Brein en Leren”-elementen beter kunnen worden geïntegreerd). Ook is onbekend wat de inspanning is, nodig om die betreffende verbeteringen door te voeren en wat daarbij de prioriteit zou moeten zijn.

Onderzoeksvraag

“Welke verbetermogelijkheden zijn aanwezig binnen het TBK-opleidingsprogramma* vanuit het perspectief van Brein & Leren, en op welke manier kunnen deze het beste worden doorgevoerd?”

*) Het TBK opleidingsprogramma betreft onze vakken, de digitale leeromgeving, projecten (en bijbehorende begeleidingen), stage, afstuderen en alle vormen van toetsing.

Gewenst resultaat

 • Overzicht van de huidige stand van zaken aangaande het niveau van integratie van de Brein en Leren principes in ons huidige opleidings- en toetsingsprogramma
 • Prioritisering / plan voor het (gefaseerd) doorvoeren van de verbeteringen
 • (Enkele) verbeteringen concreet doorgevoerd, in afstemming / samenwerking met betrokken docent(en)
 • Concrete aanbevelingen waarmee de opleiding zelfstandig door kan ontwikkelen.

Randvoorwaarden

 • Je bent bekend met de principes van Brein en Leren, of bereid je hierin te verdiepen. Affiniteit met neuro/psychologie is een pré,
 • Je past hierbij (ook) de binnen Avans ontwikkelde kennis en tools toe, in samenwerking met ons Learning Innovation Center (LIC),
 • Tijdens je stage zal je de samenwerking met docenten moeten zoeken, die daartoe zeer bereid zijn maar ook een drukke agenda hebben.

Over jou

Voor dit stage- of afstudeerproject zoeken we een Master student onderwijskunde. Je bent in staat zelfstandig te werken en het lukt je om in drukke agenda’s je plek te verwerven. We verwachten een ondernemende houding, en je vermogen te functioneren in een hechte en dynamische omgeving. Je hebt het vermogen en de wens om ook daadwerkelijk verbeteringen door te voeren en te borgen in ons programma. De afstand tussen studenten en docenten is kort. Je zal de studenten dan ook betrekken in je werk, bijvoorbeeld doordat je lessen observeert of overlegt met ons studenten aanspreekpunt.

Een sollicitatiegesprek kan onderdeel uitmaken van ons selectie proces.

Wat bieden wij

 • Een fulltime werkplek bij een kleinschalige topopleiding in Tilburg, goed bereikbaar met het OV
 • Gemotiveerde en enthousiaste collega’s in een zelfsturend team
 • Een marktconforme stagevergoeding
 • Doorlooptijd van een half jaar, startmoment in overleg
 • Toegang tot een groot (kennis)netwerk binnen Avans

Interesse?

Heb je vragen over deze stage of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Jan Hein de Waal Malefijt op 06-24663056. Ons bezoekadres (en de stageplaats) is Prof. Cobbenhagenlaan 13, Tilburg.

bestuurVacanciesTechnische Bedrijfskunde (TBK) is één van de 8 opleidingen binnen de Academie voor Engineering & ICT van AVANS hogeschool. De opleiding is gevestigd in Tilburg, waar een team van 19 docenten 500 studenten opleidt en elk jaar 125 nieuwe eerstejaars studenten ontvangt. Om de opleiding blijvend te ontwikkelen en te verbeteren ligt er een uitdagende...Association for Educational Science and Technology