(Dutch version below)


You will be involved in research into improving education through student-driven learning (SDL) in general and educational forms, such as team-based learning, peer-instruction and formative assessment, specifically. You start with a literature study on SDL and an inventory of SDL in UT education. This inventory also focuses on the characteristics and success factors of SDL. Based on the literature study and inventory, an intervention will be developed that will then be implemented in a number of educational modules. First, by means of a pilot project, it will be investigated on which points the intervention can possibly be improved (in accordance with the principles of design-based research) and in which way the professionalization process of teachers can best be arranged. Subsequently, the intervention will be rolled out further and it will be investigated what effect the intervention has on the professional development of teachers and experiences with the application of SDL in their education (eg less workload, attitude, knowledge and skills) and on students (eg active participation). , self-management, autonomy, ownership, purposeful behavior, metacognition, intrinsic motivation and performance).

If you became excited about the project, please contact Kim Schildkamp
k.schildkamp@utwente.nl, Bernard Veldkamp b.p.veldkamp@utwente.nl, or Maaike Heitink m.c.heitink@utwente.nl.

Je houdt je bezig met onderzoek naar het verbeteren van het onderwijs door middel van student driven learning (SDL) in het algemeen en onderwijsvormen, zoals team-based learning, peer-instruction en formatief toetsen, specifiek. Je start met een literatuurstudie naar SDL en een inventarisatie van SDL in het UT onderwijs. Ook richt deze inventarisatie zich op de kenmerken en succesfactoren van SDL. Op basis van de literatuurstudie en inventarisatie zal een interventie uitgewerkt worden die vervolgens in een aantal onderwijsmodules zal worden geïmplementeerd. Eerst zal met behulp van een pilot onderzocht worden op welke punten de interventie eventueel verbeterd kan worden (volgens de principes van design-based research) en op welke manier het professionaliseringsproces van docenten het best ingericht kan worden.Vervolgens zal de interventie verder uitgerold worden en zal onderzocht worden welk effect de interventie heeft op de professionele ontwikkeling van docenten en ervaringen met het toepassen van SDL in hun onderwijs (bijvoorbeeld minder werkdruk, attitude, kennis en vaardigheden) en op studenten (bijvoorbeeld actieve deelname, zelfmanagement, autonomie, eigenaarschap, doelgericht gedrag, metacognitie, intrinsieke motivatie en prestaties).

https://i2.wp.com/www.komma-ut.nl/wp-content/uploads/2018/11/18e40601021b6e2400855a1f025e3b0b00af8051020701c4c003e00180.png?fit=960%2C480&ssl=1https://i2.wp.com/www.komma-ut.nl/wp-content/uploads/2018/11/18e40601021b6e2400855a1f025e3b0b00af8051020701c4c003e00180.png?resize=150%2C150&ssl=1bestuurVacancies(Dutch version below) You will be involved in research into improving education through student-driven learning (SDL) in general and educational forms, such as team-based learning, peer-instruction and formative assessment, specifically. You start with a literature study on SDL and an inventory of SDL in UT education. This inventory...Association for Educational Science and Technology