Vacancies - Page 5

As an Educational Expert you can be deployed in many different places. Komma does its best to show you the range of options. We do this for two reasons: firstly, it gives current students a picture of the professional field where you as an educational scientist could end up. In addition, it is a service for job seekers.

Do you know an educational vacancy that deserves a place on this website and in our social media? Then email secretaris@komma-ut.nl The submitted vacancy is screened by our active members and then placed in the newsletter.

Dutch here:
Als Onderwijskundige ben je op heel veel verschillende plaatsen inzetbaar. Komma doet haar best om je het scala aan mogelijkheden te laten zien. Dat doen we om twee redenen: ten eerste geeft het huidige studenten een beeld van het werkveld waar je als onderwijskundige terecht zou kunnen komen. Daarnaast is het een service voor werkzoekende onderwijskundigen.

Weet jij nog een onderwijskundige vacature die een plekje op deze website en in onze social media verdient? Mail dan naar news&jobs@komma-ut.nl of via de leden omgeving. De ingestuurde vacature wordt door onze actieve leden gescreend en daarna in de nieuwsbrief geplaatst.

Vacancies

Post-Doctoral Researcher in Professional Identity Development and Career Choices of Stem Students and Young Professionals

The department of Educational Sciences is specialised in research on professional learning in organisations. Researchers at our department study the formal and informal learning climate in organisations, as well as…
Read more
Vacancies

PhD Position in Professional Identity Development and Career Choices of Stem Students and Young Professionals

The department of Educational Sciences is specialised in research on professional learning in organisations. Researchers at our department study the formal and informal learning climate in organisations, as well as…
Read more