Beleidsplan 2015

Opgesteld door het 2e bestuur van Komma, gepresenteerd aan de ALV d.d. 20 februari 2015: Gaby Somers, Pieter Smits & Tessa Voerman.

Inleiding

In de afgelopen jaren is gebleken dat de structuur van de vereniging en het aanbod aan activiteiten niet geheel goed aansluit bij de wensen van (potentiële) leden. Het systeem was gebaseerd op algemene activiteiten, die veelal op erg verschillende locaties in het land werden georganiseerd. In de discussie om met Komma op te houden werd dit eens te meer duidelijk. Veel leden gaven aan zich wel digitaal betrokken te voelen bij de vereniging via kanalen als LinkedIn en Twitter, maar eigenlijk veelal niet de stap maakten om ook fysiek bij de activiteiten aanwezig te zijn. Ook werd de vraag gesteld of een vereniging met hoofdzakelijk ‘analoge’ activiteiten nog wel bij deze tijd paste.

Het antwoord op deze vraag is in ons opzicht zowel ja als nee. Ja, in het opzicht dat je door mensen fysiek te ontmoeten een meer duurzame persoonlijke of professionele relatie met elkaar kunt aangaan. Nee, in de zin dat het ontdekken van de nieuwste ontwikkelingen uit ons werkveld en het delen van kennis op een zo laagdrempelig en efficiënt mogelijke manier zou moeten gebeuren.

Structuur van de vereniging

In onze optiek zijn deze twee werelden prima te verenigen in een verenigingsorganisatie zoals hieronder. In deze opzet is er een centraal Komma bestuur, met daar omheen autonome Special Interest Groups (SIGs). Deze groepen kunnen zich bijvoorbeeld vormen langs de lijnen van de leerlijnen zoals die in het verleden in de opleiding te herkennen waren, maar kunnen ook spontaan ontstaan aan de hand van actuele ontwikkelingen. Sommige SIGs zullen wat dichter tegen het Centrale Bestuur aanstaan, anderen zullen meer autonoom en/of regionaal opereren. Hierbij kiezen we ervoor om geen vooraf opgestelde structuur aan te houden, maar per SIG te kijken wat past bij de deelnemers van die SIG.

Connect – Share – Discover

Wat?

Connect, Share en Discover, dat is waar het bij het nieuwe Komma om draait. Connect gaat om het verbinden van gelijkgestemden met elkaar, het “wij-gevoel” en trots van de Twentse Onderwijskundigen. Share gaat om het delen van kennis, ervaringen en inspiratie. Discover refereert aan het ontdekken van nieuwe ideeën, concepten en actualiteiten. Deze drie speerpunten zijn bovendien nauw onderling met elkaar verbonden. Zo zou sparren met een ander uit een SIG geschaard kunnen worden onder zowel connect als share, en zou een inspiratiedag geschaard kunnen worden onder share en discover.

Waarom?

Omdat het beroep van een onderwijskundige soms eenzaam kan zijn. Én omdat het leuk is om samen met mede onderwijskundigen te sparren en ideeën te delen. Wie weet vind je wel net die ene tip die jouw organisatie of jouw werk verrijkt.

Hoe?

In de lijstjes hieronder vind je een aantal activiteiten die we binnen Komma graag gerealiseerd zouden zien. Deze lijstjes zijn niet uitputtend, en zullen continu worden bijgewerkt aan de hand de laatste ideeën en inzichten. Wie weet vind jij jouw tip straks wel terug in deze lijst!

Connect
 • Het aanleggen van SIGs op basis van gedeelde inhoudelijke interesses
 • Het organiseren van een introductieperiode voor premaster- en masterstudenten die starten met hun opleiding tot onderwijskundige. Kern van deze periode is de groepsvorming en vorming als startend onderwijskundige
 • Het organiseren van netwerk activiteiten waar je kunt vinden en gevonden kunt worden
 • Het promoten van het Connect-Share-Discover principe dat Komma meerwaarde geeft
Share
 • Het opzetten van een digitaal platform waarin onderwijskundige vraag en aanbod overzichtelijk en effectief bij elkaar worden gebracht.
 • Alle actualiteiten worden multi platform gedeeld. Kernplatformen zijn de Komma site, Facebook, Twitter en LinkedIn, waar nodig aangevuld met Google+.
 • Het organiseren van activiteiten waar jij jouw ideeën en kennis kunt delen
Discover
 • Inzicht geven in de diversiteit van het onderwijskundig vak door middel van bijvoorbeeld korte interviews, filmpjes, rolbeschrijvingen en vacatures
 • Het faciliteren van meeloop mogelijkheden om eens te proeven hoe een andere rol als onderwijskundige aanvoelt
 • Het delen van actualiteiten van de UT en van de opleiding
 • Het organiseren van inhoudelijke activiteiten waar we met elkaar de diepte in gaan en elkaar kunnen inspireren

Conclusie

Komma kan alleen meerwaarde creëren wanneer het een vereniging voor en door Twentse Onderwijskundigen is. We blijven dan ook actief leden benaderen, en stimuleren hen om een actieve bijdrage te leveren aan de SIGs. Door met leden in gesprek te blijven via digitale kanalen hopen we de activiteiten, zowel online als offline, relevant en waarde toevoegend te laten zijn. We dagen onze leden uit om mee te denken over deze waardevastheid, en zijn dan ook altijd beschikbaar voor een goed gesprek.

 

Dit beleidsplan dient als werkdocument en we vragen leden hierop te reageren zodat het verder kan worden uitgebouwd.